THE NEXT ORGANIZER

bewuster,
krachtiger,
succesvoller

Handboek voor de organizer

(hét complete naslagwerk)
>

Eén op één oriëntatiegesprek

(voor een bewuste start)
>

Coaching / mentorship

(krachtiger en succesvoller)
>

Dé Professional Organizer

Wil je professional organizer worden of ben je al een tijdje als organizer aan de slag en wil
je bewuster, krachtiger en succesvoller worden? Bekijk hier de mogelijkheden voor coaching en ondersteuning door een van de meest ervaren organizers van Nederland.

Download gratis: “Het
fundament van de organizer”.

Blog

Het fundament van de organizer

Werken naar meer succes, is bewust zijn van je missie, visie en kernwaarden. Wat vervolgens je kracht wordt.

Wat als je een magisch plan voor jouw bedrijf had, iets dat je zou helpen snel te beslissen of een handelwijze die geschikt is voor je? Als je een duidelijk en goed geschreven bedrijfsplan hebt, dan heb je die magie! Als je er geen hebt, gaan we aan de slag om er een voor jou te maken.

Ten eerste, wat is een missie? Waarin verschilt het van een visie of een reeks kernwaarden? Het blijkt dat deze drie kernwaarden, visie en missie, verbonden zijn als de schakels in een keten.

Waarden zijn die abstracte principes die fundamenteel zijn voor wat een persoon of groep doet en waarom ze het doen. Wanneer de Fransen de uitdrukking “vrijheid, gelijkheid, broederschap” gebruiken, drukken zij drie fundamentele waarden van hun cultuur uit. Wanneer mensen in de VS hun volkslied zingen, drukken ze hun gemeenschappelijke waarden van vrijheid, moed en uithoudingsvermogen uit in tijden van ontbering. Stop en bedenk welke waarden jij in jouw bedrijf hoog houdt. Kies er eerst maar één. Voeg dan nog een toe. Voeg vervolgens nog een toe. Nu heb je de drie basiswaarden van je bedrijf. Denk na over de waarden waarvan je nooit zonder zou willen leven.

Mijn kernwaarden:
Gezondheid, relaties, anderen helpen en inspireren met dat wat ik doe/maak, persoonlijke groei en duurzaam leven.

Jouw visie
Een visie is jouw idee van hoe je de wereld ‘op een dag’ wilt laten zijn. Een visie ontstaat wanneer je een kloof ziet tussen een van je waarden en de huidige manier waarop de wereld is. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat vrijheid een van je hoogste waarden is. Wanneer je situaties tegenkomt waarin vrijheid ontbreekt, zoals armoede, discriminerende wetten of het gebrek aan vrijheid die voortkomt uit het leven met stapels rommel, ben je van nature gedreven om er iets aan te doen. Jouw visie is van een wereld waar je waarden breder worden gedeeld. Een visie wordt vaak uitgedrukt als een verlangen, aspiratie of een toekomstige staat.

Mijn visie:
Ruimte om te zijn wie je wíl zijn en te doen wat je werkelijk wil doen ontvang je door overtollige ballast in al zijn vormen te verwijderen.

Jouw missie
Je missieverklaring beschrijft in slechts één of twee korte zinnen wat je bedrijf elke dag zal doen. Dit is wat je belooft dat jouw klanten krijgen als ze naar je toe komen. Je doet het misschien onvolmaakt – we zijn tenslotte nog steeds mensen – maar naar beste vermogen is dit wat je doet elke keer dat je met een klant communiceert. Een duidelijke en beknopte missie is goed voor je, voor eventuele medewerkers, je onderaannemers en je klanten. Het zal je helpen om snel te beslissen of een handelwijze goed of fout is voor je bedrijf. Begeleiding geven aan je werknemers en medewerkers, hen eraan herinneren waar hun focus zou moeten liggen; je uitstraling naar klanten, zodat ze snel begrijpen wat je bedrijf te bieden heeft.

Mijn missie
Als deskundige in orde, rust en ruimte draag ik met plezier mijn kennis en vaardigheden over aan professional organizers, bedrijven en particulieren met als doel het werk en leven aangenamer te maken. Dit doe ik door randvoorwaarden zo te organiseren, zodat men zich bezig kan houden met kernactiviteiten.

Particulieren: Schep orde, ervaar rust, ontvang ruimte
Bedrijven: Meer structuur, meer tijd, meer resultaat
Organizers: Bewuster, krachtiger, succesvoller

Zodra je een duidelijke en beknopte verklaring van je missie hebt ontwikkeld, kun je verwachten dat deze in de loop van de tijd zeer weinig zal veranderen. Hoewel je jaarplannen kunnen veranderen en zich kunnen ontwikkelen naarmate je ervaring opdoet en de behoeften van je klanten evolueren, blijft je missieverklaring het stabiele fundament bieden.

Als je een professional organizer bent en je wilt hulp bij het verduidelijken van je missie (of andere vragen die je hebt over het laten groeien van een lucratief, duurzaam bedrijf), bel me dan voor coaching.

>
Organizers gevraagd

Opdrachten die bij ons binnen komen, gaan eerst naar de gecontracteerde organizers. Indien zij geen tijd/ruimte hebben, dan worden ze hier uitgezet. Enkel organizers die als zelfstandig ondernemer werken kunnen reageren. Organizers die van coaching/mentorship gebruik maken gaan vanzelfsprekend voor. Of plan alvast een één op één oriëntatiegesprek zodat we al kennisgemaakt hebben.

 

Cuijk
Een echtpaar dat onlangs is verhuisd naar Cuijk. Een nieuwe woning, zojuist ingericht. De man is in goede gezondheid, de vrouw in een rolstoel. De vorige woning was overvol en veel spullen moeten nog een plek krijgen in het nieuwe appartement. Doel: Een goede structuur opzetten, de woning praktisch inrichten. Daarnaast een huishoudschema op maat opzetten, dat reëel en uitvoerbaar is door de echtgenoot.

Heb je interesse in bovenstaande opdracht, neem contact op via info@thenextorganizer.nl

 

Lelystad
Een psychosociaal therapeut gelooft in de samenwerking met een goede organizer en wil graag in contact met je komen.
Doorgezet naar: www.lotusruimtop.nl

Hilversum
Voor de begeleiding van een man met ADHD. Waarschijnlijks wekelijks drie uur.
Doorgezet naar: www.lotusruimtop.nl

Cuijk
Het opschonen van een woning van een vrouw die na opname veel achterstand in huis heeft. Ook beetje huishoudelijk werk. Twee-wekelijks een dagdeel van 2,5 uit te breiden naar 3 uur.
Doorgezet naar: www.cindyvanmil.nl

Rotterdam
Een particulier die vooral haar werkkamer op orde wil brengen. Deze is overvol met papieren en een flinke achterstand.
De volgende organizers zijn voorgesteld bij opdrachtgever: www.simpleorganizing.nl | www.roodorganizing.nl | www.organizedbyme.nl | www.irisorganiseert.nl

Uden
Voor het organiseren van administratie en helpen bij correspondentie. Het op orde brengen van papieren en digitale documenten. Kennis van het organiseren van digitale documenten en e-mail is gevraagd. Juridische kennis is een pré. Waarschijnlijk wekelijks een dagdeel van drie uur.
Doorgezet naar: www.doorsindy.nl

 

>
Wanorde zwaar onderschat als ziekteverwekker

Het kan zich even goed in thuis- als in werksituaties voordoen. Als de dingen om je heen niet helder geordend en georganiseerd zijn, kan dat grote invloed hebben op je welbevinden. De mate waarin wanorde en achterstanden (administratief bijvoorbeeld) kunnen leiden tot psychische en somatische klachten, wordt – buiten en binnen de gezondheidszorg – zwaar onderschat. Onderkenning en adequate aanpak kunnen veel ellende en kosten voorkomen.

De afgelopen 14 jaar heb ik in particuliere huishoudens en bij bedrijven veel zicht gekregen op wanorde die kan ontstaan. Drie jaar administratie gedumpt in een kast, nooit meer opgeruimde spullen na een verhuizing, gebrek aan clean desk policy, ondeugdelijk archiefbeheer in organisaties – het levert achterstanden op die leiden tot gevoelens van verstikking. Mensen krijgen het hoofd vol en hebben steeds minder vat op hun dagelijks handelen. Ik heb ze ziek zien worden van onmacht, verdriet en schaamte. Met sociaal isolement als verdere ziekteverwekker.

Hands on project
Inmiddels weten we ook steeds beter van welke gezondheidszorg- of hulpverleningsinstanties mensen met dit soort problemen al jaren gebruikmaken. Hun hulp en goede adviezen hebben geen borgende waarde. De ‘patiënten’ kunnen feilloos aangeven welke blokkades bij hen daarvoor verantwoordelijk zijn. Aan praatsessies en algemene adviezen hebben zij weinig; ze zijn op zoek naar concrete hulp en hands on project. De hoeveelheid werk die gedaan moet worden en keuzes die gemaakt moeten worden, zijn ze domweg te veel.

De niet adequate inzet van hulpverlening is zorgwekkend. Het verlies van tijd, energie en geld dat daaruit voortkomt is dat natuurlijk evenzeer! Een en ander wordt nog versterkt door het over elkaar heen vallen van hulpverlening en het beleid: ieder voor zich. In de media lezen we regelmatig over gebrekkige samenwerking, het ontbreken van kwaliteit en van goede resultaten in de reguliere gezondheidszorg.

Op locatie
Hoe ziet adequate hulp eruit voor deze groep? Allereerst moet vanaf het eerste begin een goede diagnose tot stand komen. Dat kan alleen als vragen over goed georganiseerde woon- of werksituaties standaard zouden worden opgenomen bij klachten van psychische of somatische aard. Vervolgens dient hulp bij het opschonen van woon- en werkomgevingen altijd op locatie plaats te vinden. Die hulp moet bestaan uit begeleiding, sturing & coördinatie en dit alles zonder oordeel. Het werk wordt door de mensen zelf gedaan. De insteek is altijd praktisch: in kort tijdsbestek wordt er gewerkt aan het herstel van zelfstandigheid. Het gaat daarbij om een aantal stappen: opschonen, structuur aanbrengen, vaardigheden leren en tot slot een (flexibele) planning maken waar goede afspraken uit kunnen voortkomen voor de toekomst. De inhoud van de stappen is natuurlijk steeds wisselend van aard en afhankelijk van de klachten en de wensen van de mensen. Het is duidelijk dat door de samenwerking op locatie (het thuisfront of de werkvloer) de kans klein is dat de hulpverlener iets essentieels ontgaat.

Door deze eerste opschoning ontstaat transparantie en overdraagbaarheid. Hierdoor krijgen mensen hun hoofd weer leeg en kunnen zij weer zelfstandig functioneren. Ook zijn ze weer bij machte om – als het nodig is – goed overleg te plegen over het aanvaarden van eventuele adequate hulp en eventuele medicatie.

~ Met dank aan Anne-Lies van Overbeek †

>
Haat-liefde relatie met klant

In het werk als organizer maak je veel mee. De “haat-liefde” relatie met de klant is vaak aanwezig en kan heel sterk zijn. Het is een dubbel gevoel. Enerzijds heeft de klant hulp en begeleiding nodig omdat hij zelf niet verder komt. Anderzijds vindt hij het vervelend dat hij deze hulp nodig heeft en er notabene ook nog voor moet betalen. Vaak speelt mee dat de klant zelf niet kan of wil erkennen dat hij echt hulp nodig heeft. Gedachten als “dat moet ik toch zelf kunnen” zijn de oorzaak van een sterke tegenzin een ander toe te laten. Dit is beredeneerd vanuit de denkhelft. De gevoelshelft van de hersenen geeft aan “ik heb die hulp echt nodig, het lukt me niet alleen!”

Wat zorgt voor de nodige weerstand van een klant is het feit dat er betaald moet worden voor begeleiding bij het “opruimen” van zaken die tien, twintig jaar of soms nog langer stof hebben gevangen en verder alleen ruimte in beslag hebben genomen. De klant wordt zich gedurende de opruimsessies bewust van wat hij allemaal verzameld en bewaard heeft. Hij vindt het vaak moeilijk naar zichzelf te kijken en te zeggen dat hij zich schaamt of baalt van de hoeveelheid bewaarde zaken. De kinderlijke eenvoud van het het goed op orde zijn laat zich samenvatten in de slogan “Geef het een naam en een plek”. Als dit principe duidelijk is wordt het de klant ook vaak duidelijk dat de afwezigheid van een goed functionerende perforator in combinatie met overvolle kasten en een wachtende lege ordner de oorzaak zijn van de stapels papier op een bureau. Hoe komen ze in de ordner en waar komt deze ordner te staan? Deze eenvoud doet pijn en de klant wil vaak niet weten dat de oplossing zo eenvoudig is. Hij wil zich blijven verzetten en blijft vaak stoer doen.

Vaak wordt het niet weg kunnen gooien of alles willen bewaren aangegeven als reden voor de ontstane wanorde. Het zit hem meer in het niet willen of kunnen maken van keuzes. Want waarom wil iemand “alles” bewaren? Is dit uitstelgedrag? Is het een gebrek aan inzicht? Is het zuinigheid? “Alles is te organiseren”, beweert een goede organizer. De bereidheid om echt te kijken en na te denken leidt tot een oplossing of een “systeem” wat ook wel een beleid genoemd kan worden. Een voorbeeld is de hoeveelheid tijdschriften en kranten waar veel mensen last van hebben. Vaak wordt een abonnement een last in plaats van een lust. “Alweer een nieuwe?, ik heb die andere nog niet gelezen”. Op deze manier wordt de abonnee een slaaf van zijn eigen abonnement. Hij voelt dat hij het blad wel moet lezen, hij heeft er immers voor betaald! Op deze wijze ontstaan stapels “nog te lezen” tijdschriften. Een mogelijke oplossing zou zijn losse nummers te kopen wanneer er echt gelezen kan worden. Dit bespaart ergernis, plaats en geld.

Ongeloof dat een schijnbaar uitzichtloze situatie in een paar dagen (lees sessies) aangepakt en verbeterd kan worden komt ook voor. Als zaken lang spelen en de wanorde zorgt voor een afstand tussen man en vrouw in een relatie lijkt het haast onmogelijk dit middels praktische interventies op te lossen. Immers al het praten tot nu toe heeft niets opgeleverd! Doordat de sessies in de directe woon- en leefomgeving van de klant plaatsvinden voelt deze zich al snel veilig bij de “vreemde”, de organizer. Hij durft zich daardoor te uiten en zichzelf te zijn en komt dan ook vaak zichzelf tegen. De organizer heeft als taak de waarheid te vertellen en ongewenst gedrag te benoemen. Een voorbeeld hiervan is het wegstoppen van post in laatjes, krantenbakken en postbakjes. De klant huurt de organizer in om dit gedrag te doorbreken en wil leren hier anders mee op te gaan. Als de klant aan het werk gaat en er doorheen moet, de stapels ongeopende post, krijgt hij vaak last van vluchtgedrag en wil weer uitstellen. “Dit zoek ik later wel uit …” Dit gebeurd natuurlijk niet, ander was het al lang gebeurd. Doen, daden in plaats van woorden. Doorzetten, doorlopen, kiezen en leren. De liefde overwint altijd.

Zodra de klant voelt wat het maken van keuzes oplevert wil hij doorgaan. Het opschonen en leren van nieuwe vaardigheden geeft hem veel nieuwe energie, kracht en zelfvertrouwen. Nieuwe inzichten leiden tot een nieuwe aanpak, nu en in de toekomst. Als de aanpak verandert, verandert ook het resultaat. Dan houdt de klant vast wat hij bereikt heeft.

>

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief

Vul hieronder je naam en e-mailadres in en wij sturen je de eerstvolgende nieuwsbrief toe.


The Next Organizer

Walterus Pijnenborghof 29
5401 XT Uden
T: 06-22661184
E: info@thenextorganizer.nl