THE NEXT ORGANIZER

bewuster,
krachtiger,
succesvoller

Handboek voor de organizer

(hét complete naslagwerk)
>

Eén op één oriëntatiegesprek

(voor een bewuste start)
>

Coaching / mentorship

(krachtiger en succesvoller)
>

Dé Professional Organizer

Wil je professional organizer worden of ben je al een tijdje als organizer aan de slag en wil
je bewuster, krachtiger en succesvoller worden? Bekijk hier de mogelijkheden voor coaching en ondersteuning door een van de meest ervaren organizers van Nederland.

Download gratis: “Het
fundament van de organizer”.

Blog

Een professionele uitstraling

Wat er ook wordt gezegd, mensen neigen naar stereotyperen … ja hoor, ook ons professional organizers. Zelfs zonder je te ontmoeten, zullen mensen een beeld bij je maken, waarschijnlijk een zeer georganiseerd beeld van hoe je eruit zult zien.

Het is goed om aan verwachtingen te voldoen en deze soms zelfs te overtreffen om die eerste indruk te versterken.

Bedrijven met een fancy kantoor hebben het voordeel dat ze openlijk hun uitstraling kunnen laten zien, ook gebruiken ze daarvoor etalages, billboards en advertenties. De grote bedrijven beschikken over goede communicatie medewerkers en de middelen om online het perfecte plaatje te laten zien. Wij organizers doen dat vooral door onze persoonlijke verschijning.

Daarom is het, als organizer, belangrijk om aandacht te besteden aan je uitstraling, te laten zien dat je professioneel en betrouwbaar bent.

We kunnen laten zien wie we zijn en wat we doen door middel van onze website, social media, visitekaartjes, blogs, interviews, telefonisch- en persoonlijk contact. Maar vooral, als organizer is je persoonlijke verschijning belangrijk. Je telefoonvaardigheden, je materialen, je auto, je huis en werkplek zullen bepalend zijn voor het beeld dat mensen van je maken.

Is je huis, je werkplek een visitekaartje voor wat je doet? Bekijk je ruimtes kritisch en bepaal of het uitstraalt waar je voor staat en houd de standaard hoog! Want, niet altijd eerlijk, iedereen verwacht toch van je dat je extreem georganiseerd bent. Voor velen zul je een rolmodel zijn en zij willen net zoals jij worden. Daarom is je totale uitstraling zo belangrijk.

Als je bij cliënten in huis werkt, ben dan voorzichtig met geuren, zeker geen zware geuren, liefst zo min mogelijk. Na wat speurwerk van mezelf kwam ik uit bij Eau Ressourçante van Clarins. Een natuurlijke geur die verfrist en ontspant, perfect voor ons beroep.

Organizers met een positieve uitstraling zullen loyaliteit verdienen, omdat ze mensen een goed gevoel geven over zichzelf en over het hele proces naar een georganiseerde omgeving en leven.

Je kleding is afhankelijk van een aantal factoren. Voor meer formele afspraken, de zakelijke markt, kleed je jezelf ook formeler dan bijvoorbeeld in woningen of op thuiswerk plekken. Doch altijd professioneel, voor vertrouwen en autoriteit, hoe casual je ook wil zijn. Schat in waar je terecht komt en zorg dat je altijd net een tikkeltje formeler bent dan je omgeving. Wist je dat kleuren ook nog invloed hebben op je resultaat? In dit artikel lees je welke kleuren energetisch goed zijn voor ons organizers.

Ben je bewust van je uitstraling, kom meer in je kracht!

>
Het fundament van de organizer

Werken naar meer succes, is bewust zijn van je missie, visie en kernwaarden. Wat vervolgens je kracht wordt.

Wat als je een magisch plan voor jouw bedrijf had, iets dat je zou helpen snel te beslissen of een handelwijze die geschikt is voor je? Als je een duidelijk en goed geschreven bedrijfsplan hebt, dan heb je die magie! Als je er geen hebt, gaan we aan de slag om er een voor jou te maken.

Ten eerste, wat is een missie? Waarin verschilt het van een visie of een reeks kernwaarden? Het blijkt dat deze drie kernwaarden, visie en missie, verbonden zijn als de schakels in een keten.

Waarden zijn die abstracte principes die fundamenteel zijn voor wat een persoon of groep doet en waarom ze het doen. Wanneer de Fransen de uitdrukking “vrijheid, gelijkheid, broederschap” gebruiken, drukken zij drie fundamentele waarden van hun cultuur uit. Wanneer mensen in de VS hun volkslied zingen, drukken ze hun gemeenschappelijke waarden van vrijheid, moed en uithoudingsvermogen uit in tijden van ontbering. Stop en bedenk welke waarden jij in jouw bedrijf hoog houdt. Kies er eerst maar één. Voeg dan nog een toe. Voeg vervolgens nog een toe. Nu heb je de drie basiswaarden van je bedrijf. Denk na over de waarden waarvan je nooit zonder zou willen leven.

Mijn kernwaarden:
Gezondheid, relaties, anderen helpen en inspireren met dat wat ik doe/maak, persoonlijke groei en duurzaam leven.

Jouw visie
Een visie is jouw idee van hoe je de wereld ‘op een dag’ wilt laten zijn. Een visie ontstaat wanneer je een kloof ziet tussen een van je waarden en de huidige manier waarop de wereld is. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat vrijheid een van je hoogste waarden is. Wanneer je situaties tegenkomt waarin vrijheid ontbreekt, zoals armoede, discriminerende wetten of het gebrek aan vrijheid die voortkomt uit het leven met stapels rommel, ben je van nature gedreven om er iets aan te doen. Jouw visie is van een wereld waar je waarden breder worden gedeeld. Een visie wordt vaak uitgedrukt als een verlangen, aspiratie of een toekomstige staat.

Mijn visie:
Ruimte om te zijn wie je wíl zijn en te doen wat je werkelijk wil doen ontvang je door overtollige ballast in al zijn vormen te verwijderen.

Jouw missie
Je missieverklaring beschrijft in slechts één of twee korte zinnen wat je bedrijf elke dag zal doen. Dit is wat je belooft dat jouw klanten krijgen als ze naar je toe komen. Je doet het misschien onvolmaakt – we zijn tenslotte nog steeds mensen – maar naar beste vermogen is dit wat je doet elke keer dat je met een klant communiceert. Een duidelijke en beknopte missie is goed voor je, voor eventuele medewerkers, je onderaannemers en je klanten. Het zal je helpen om snel te beslissen of een handelwijze goed of fout is voor je bedrijf. Begeleiding geven aan je werknemers en medewerkers, hen eraan herinneren waar hun focus zou moeten liggen; je uitstraling naar klanten, zodat ze snel begrijpen wat je bedrijf te bieden heeft.

Mijn missie
Als deskundige in orde, rust en ruimte draag ik met plezier mijn kennis en vaardigheden over aan professional organizers, bedrijven en particulieren met als doel het werk en leven aangenamer te maken. Dit doe ik door randvoorwaarden zo te organiseren, zodat men zich bezig kan houden met kernactiviteiten.

Particulieren: Schep orde, ervaar rust, ontvang ruimte
Bedrijven: Meer structuur, meer tijd, meer resultaat
Organizers: Bewuster, krachtiger, succesvoller

Zodra je een duidelijke en beknopte verklaring van je missie hebt ontwikkeld, kun je verwachten dat deze in de loop van de tijd zeer weinig zal veranderen. Hoewel je jaarplannen kunnen veranderen en zich kunnen ontwikkelen naarmate je ervaring opdoet en de behoeften van je klanten evolueren, blijft je missieverklaring het stabiele fundament bieden.

Als je een professional organizer bent en je wilt hulp bij het verduidelijken van je missie (of andere vragen die je hebt over het laten groeien van een lucratief, duurzaam bedrijf), bel me dan voor coaching.

>
Organizers gevraagd

Opdrachten die bij ons binnen komen, gaan eerst naar de gecontracteerde organizers. Indien zij geen tijd/ruimte hebben, dan worden ze hier uitgezet. Enkel organizers die als zelfstandig ondernemer werken kunnen reageren. Organizers die van coaching/mentorship gebruik maken gaan vanzelfsprekend voor. Of plan alvast een één op één oriëntatiegesprek zodat we al kennisgemaakt hebben.

 

Cuijk
Een echtpaar dat onlangs is verhuisd naar Cuijk. Een nieuwe woning, zojuist ingericht. De man is in goede gezondheid, de vrouw in een rolstoel. De vorige woning was overvol en veel spullen moeten nog een plek krijgen in het nieuwe appartement. Doel: Een goede structuur opzetten, de woning praktisch inrichten. Daarnaast een huishoudschema op maat opzetten, dat reëel en uitvoerbaar is door de echtgenoot.

Heb je interesse in bovenstaande opdracht, neem contact op via info@thenextorganizer.nl

 

Lelystad
Een psychosociaal therapeut gelooft in de samenwerking met een goede organizer en wil graag in contact met je komen.
Doorgezet naar: www.lotusruimtop.nl

Hilversum
Voor de begeleiding van een man met ADHD. Waarschijnlijks wekelijks drie uur.
Doorgezet naar: www.lotusruimtop.nl

Cuijk
Het opschonen van een woning van een vrouw die na opname veel achterstand in huis heeft. Ook beetje huishoudelijk werk. Twee-wekelijks een dagdeel van 2,5 uit te breiden naar 3 uur.
Doorgezet naar: www.cindyvanmil.nl

Rotterdam
Een particulier die vooral haar werkkamer op orde wil brengen. Deze is overvol met papieren en een flinke achterstand.
De volgende organizers zijn voorgesteld bij opdrachtgever: www.simpleorganizing.nl | www.roodorganizing.nl | www.organizedbyme.nl | www.irisorganiseert.nl

Uden
Voor het organiseren van administratie en helpen bij correspondentie. Het op orde brengen van papieren en digitale documenten. Kennis van het organiseren van digitale documenten en e-mail is gevraagd. Juridische kennis is een pré. Waarschijnlijk wekelijks een dagdeel van drie uur.
Doorgezet naar: www.doorsindy.nl

 

>
Wanorde zwaar onderschat als ziekteverwekker

Het kan zich even goed in thuis- als in werksituaties voordoen. Als de dingen om je heen niet helder geordend en georganiseerd zijn, kan dat grote invloed hebben op je welbevinden. De mate waarin wanorde en achterstanden (administratief bijvoorbeeld) kunnen leiden tot psychische en somatische klachten, wordt – buiten en binnen de gezondheidszorg – zwaar onderschat. Onderkenning en adequate aanpak kunnen veel ellende en kosten voorkomen.

De afgelopen 14 jaar heb ik in particuliere huishoudens en bij bedrijven veel zicht gekregen op wanorde die kan ontstaan. Drie jaar administratie gedumpt in een kast, nooit meer opgeruimde spullen na een verhuizing, gebrek aan clean desk policy, ondeugdelijk archiefbeheer in organisaties – het levert achterstanden op die leiden tot gevoelens van verstikking. Mensen krijgen het hoofd vol en hebben steeds minder vat op hun dagelijks handelen. Ik heb ze ziek zien worden van onmacht, verdriet en schaamte. Met sociaal isolement als verdere ziekteverwekker.

Hands on project
Inmiddels weten we ook steeds beter van welke gezondheidszorg- of hulpverleningsinstanties mensen met dit soort problemen al jaren gebruikmaken. Hun hulp en goede adviezen hebben geen borgende waarde. De ‘patiënten’ kunnen feilloos aangeven welke blokkades bij hen daarvoor verantwoordelijk zijn. Aan praatsessies en algemene adviezen hebben zij weinig; ze zijn op zoek naar concrete hulp en hands on project. De hoeveelheid werk die gedaan moet worden en keuzes die gemaakt moeten worden, zijn ze domweg te veel.

De niet adequate inzet van hulpverlening is zorgwekkend. Het verlies van tijd, energie en geld dat daaruit voortkomt is dat natuurlijk evenzeer! Een en ander wordt nog versterkt door het over elkaar heen vallen van hulpverlening en het beleid: ieder voor zich. In de media lezen we regelmatig over gebrekkige samenwerking, het ontbreken van kwaliteit en van goede resultaten in de reguliere gezondheidszorg.

Op locatie
Hoe ziet adequate hulp eruit voor deze groep? Allereerst moet vanaf het eerste begin een goede diagnose tot stand komen. Dat kan alleen als vragen over goed georganiseerde woon- of werksituaties standaard zouden worden opgenomen bij klachten van psychische of somatische aard. Vervolgens dient hulp bij het opschonen van woon- en werkomgevingen altijd op locatie plaats te vinden. Die hulp moet bestaan uit begeleiding, sturing & coördinatie en dit alles zonder oordeel. Het werk wordt door de mensen zelf gedaan. De insteek is altijd praktisch: in kort tijdsbestek wordt er gewerkt aan het herstel van zelfstandigheid. Het gaat daarbij om een aantal stappen: opschonen, structuur aanbrengen, vaardigheden leren en tot slot een (flexibele) planning maken waar goede afspraken uit kunnen voortkomen voor de toekomst. De inhoud van de stappen is natuurlijk steeds wisselend van aard en afhankelijk van de klachten en de wensen van de mensen. Het is duidelijk dat door de samenwerking op locatie (het thuisfront of de werkvloer) de kans klein is dat de hulpverlener iets essentieels ontgaat.

Door deze eerste opschoning ontstaat transparantie en overdraagbaarheid. Hierdoor krijgen mensen hun hoofd weer leeg en kunnen zij weer zelfstandig functioneren. Ook zijn ze weer bij machte om – als het nodig is – goed overleg te plegen over het aanvaarden van eventuele adequate hulp en eventuele medicatie.

~ Met dank aan Anne-Lies van Overbeek †

>

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief

Vul hieronder je naam en e-mailadres in en wij sturen je de eerstvolgende nieuwsbrief toe.


The Next Organizer

Walterus Pijnenborghof 29
5401 XT Uden
T: 06-22661184
E: info@thenextorganizer.nl