THE NEXT ORGANIZER

bewuster,
krachtiger,
succesvoller

Handboek voor de organizer

(hét complete naslagwerk)
>

Eén op één oriëntatiegesprek

(voor een bewuste start)
>

Coaching / mentorship

(krachtiger en succesvoller)
>

Dé Professional Organizer

Wil je professional organizer worden of ben je al een tijdje als organizer aan de gang en wil
je bewuster, krachtiger en succesvoller worden? Bekijk hier de mogelijkheden voor coaching en ondersteuning door een van de meest ervaren organizers van Nederland.

Download gratis: “Het
fundament van de organizer”.

Blog

Het beroep Professional Organizer in vogelvlucht

1.1 Waarom?
Waarom wordt een Professional Organizer ingeschakeld?

In onze hectische, onzekere, flexibele 24-uurseconomie raken steeds meer mensen het overzicht kwijt. De moderne begroetingscode is “druk, druk, druk…”. De snelheid van de kennis-, informatie- en netwerkeconomie vraagt voortdurende alertheid en er is een veelheid aan beslissingsmomenten. Fysieke en emotionele belasting en stress nemen eerder toe dan af. Veel mensen kampen met problemen die voortkomen uit de combinatie van werk en zorgtaken, niet alleen bij gezinnen, al dan niet met tweeverdieners, maar ook bij alleenstaanden. Het toenemend aantal huishoudelijke apparaten, zoals wasmachines, vaatwassers etc., heeft niet de vrije tijd opgeleverd,
die men verwachtte.

Veel mensen komen niet meer thuis om uit te rusten en zich lekker te voelen. Ze komen thuis met een tas boodschappen onder de ene arm en een stapel werk onder de andere. Werk en ontspanning worden een brij. Het bureau is wanordelijk, het huis moet worden opgeruimd en dan zijn er ook nog sociale verplichtingen. Mensen hebben het gevoel geen kant meer uit te kunnen, omdat de basis onoverzichtelijk is.

1.2 Waartoe?
De interventie van de Professional Organizer moet leiden tot:

 •  een efficiënte organisatie van randactiviteiten,waardoor er ruimte ontstaat voor kernactiviteiten;
 •  het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes op het gebied van ordening;
 •  de ontwikkeling van vaardigheden bij mens en en organisaties om daarmee zelf greep te krijgen op hun leef- en werksituatie;
 •  overdraagbaarheid van werk;
 •  vermindering van stress door een plezierige,opgeruimde en toegankelijke situatie op het werk en thuis;
 •  een werk- en woonomgeving die inspireert en creativiteit en plezier verhoogt.

1.3 Wat?
Wat is het concrete product of de feitelijke dienst die geleverd wordt?

 •  Vrijmaken van emotionele ruimte bij de cliënt waardoor mensen weer meer in balans komen.
 •  Organisatie van het huishouden.
 •  Coördinatie van verhuizingen.
 •  Organisatie of reorganisatie van de administratie of het archief op woon-en werkplekken.
 •  Organisatie of reorganisatie van een secretariaat of afdeling.
 •  Organisatie of reorganisatie van de samenvoeging van werkplekken.Wat levert veel mensen moeite of problemen op?
 • Gebrek aan inzicht en overzicht.
 • Chaos in het hele huis,behalve in de keuken.
 • Het alleen op hun werk georganiseerd zijn.
 • De ontoegankelijkheid van de werkkamer.
 • De ontoegankelijkheid van de woonruimte.
 • De taak verdeling in huis en/of op het werk.
 • Agenda planning (timemanagement).
 • De organisatie van het huishouden.
 • Managen en delegeren (bedrijf).
 • Het combineren van de relatie,de kinderen en he twerk.
 • Verhuizingen (vangroot naar klein/van klein naar groot).
 • Reorganisatie na een fusie.
 • Het opruimen en rubriceren van allerlei zaken.
 • Afstand(moeten)doen van dierbare spullen.
 • Het indelen van ruimten en kasten.
 • Het hanteren van systemen.
 • Financiële handelingen.
 • Inboedel ordening bij overlijden.

1.4 Wie?
Wie zijn er bij betrokken?

Het gaat om een activiteit die mensen uit eigen vrije wil ondernemen in hun eigen tijd of werktijd. De doelgroep is zeer divers. Er zijn grote verschillen in sociale klasse, leeftijd, sekse, samenlevingsvorm, etnische en culturele achtergrond en in levensovertuiging.
Uiteenlopende cliënten vragen om hulp en advies op maat: hoog opgeleide mensen, mensen met stressvol werk, mensen zonder werk, lesbische of homoparen, alleenstaanden of samenwonende paren, echtparen met of zonder kinderen, gehandicapten, mensen uit andere culturen, jonge en oude mensen.

De opdrachtgevers zijn:

 •  Mensen die zelf gebruik maken van de diensten van de Professional Organizerals particulier. Zij zijn opdrachtgever en financier.
 •  Organisaties en bedrijven die als werkgever opdrachtgever zijn en financier. De werkgever kan overigens zelf ook cliënt zijn.

1.5 Waar?
Waar vinden de werkzaamheden plaats?

 • In de privé woonsituatie, dus in huishoudens.
 • Op de werkplek. Denk aan: ministeries, de lokale overheid, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, dienstverlenende bedrijven, kantoren aan huis.

1.6 Werkwijze?
Op welke wijze werkt de Professional Organizer?
De Professional Organizer werkt persoonlijk met de cliënt. Meestal is er daarbij sprake van een één op één situatie. De cliënt zorgt er voor één of meer dagen vrij te zijn om de privé-ruimte of de werkruimte samen met de Professional Organizer op orde te brengen. De cliënt is op dat moment niet bereikbaar voor anderen.
Eerst vindt er een fysieke en organisatorische opschoning plaats. Daardoor ontstaat er ruimte voor een werk- en woonomgeving die plezier en genoegen oplevert.

 

~ Anne-Lies van Overbeek  † 2-11-2017

 

>
Barry Iszak over Anne-Lies van Overbeek

I met Anne-Lies many years ago at her second NAPO conference in 1996. Since that conference, we have met often at NAPO conferences, as well as in the Netherlands. She has always made me feel very welcomed in her country with her family and other professional organizers.

Without a doubt, Anne-Lies is a pioneer in the professional organizing industry both in the Netherlands and in the USA. Her dedication to bringing professionalism to the organizing profession is well recognized. Not only is she known as the first professional organizer in Europe, she created one of the first professional organizer training courses (in which several American organizers participated as guest speakers). In 1998, she was recognized with the NAPO President’s Award for these accomplishments and is well known around the world as the organizing guru.

Anne-Lies acts as a guiding light helping her clients feel safe enough to discover their true inner person as she carefully leads them to gain control of their lives again to live the lives they really want.

Thanks for your commitment to our industry all these years! You are an inspiration to many.

Barry J. Izsak, CPO® (Certified Professional Organizer)
Past President of NAPO 2003-2007 (National Association of Professional Organizers)
Arranging it All
Austin, Texas, USA

 

>
Wat is een professional organizer?

Als professional organizer geef je praktisch advies en bied je hulp bij het (re)organiseren en structureren van woon- en werkruimtes, papieren en digitale informatie. Ook kun je met de klant werken aan het efficiënter indelen van de beschikbare tijd. Als professional organizer kun je klanten begeleiden in het maken van keuzes die hen in staat stellen om meer gestructureerd te denken en te werken, om effectiever om te gaan met de ruimtes en middelen en om weer meer overzicht te krijgen.

Ook kun je ondersteuning bieden in al die situaties waarin het evenwicht in het leven is verstoord door bijvoorbeeld scheiding, ziekte, overlijden, verhuizing, gezinsuitbreiding en burn-out om maar eens de meest voorkomende te noemen.
Dat wat ons in bovengenoemde situaties onderscheidt van alle andere ondersteunende diensten is dat we letterlijk de helpende hand bieden. Hierdoor is snel resultaat zichtbaar en de klant voelt zich gesteund. Door samen aan de slag te gaan maak je een begin met het ordenen van de woon-, werkruimte of administratie waar de klant al vaak naar gekeken en over gepraat heeft, maar nog niet veel mee gedaan heeft. De klant kan samen met een organizer aan de slag gaan en krijgt hierdoor snel weer ademruimte en energie. Als professional organizer werk je samen met de klant aan een hogere kwaliteit van werken en leven.

>
Wat doet een professional organizer?

Als professional organizer begeleid je mensen met het reorganiseren van hun woon- /werkruimte, informatie en tijd. De interventie van de professional organizer moet leiden tot

▪ een efficiënte organisatie van randactiviteiten, waardoor er ruimte ontstaat voor 
 kernactiviteiten;
▪ het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes op het gebied van 
ordening;
▪ de ontwikkeling van vaardigheden bij mensen en organisaties om daarmee zelf 
greep te krijgen op hun leef- en werksituatie;
▪ overdraagbaarheid van werk;
▪ vermindering van stress door een plezierige, opgeruimde en toegankelijke 
situatie op het werk en thuis;
▪ een werk- en woonomgeving die inspireert en creativiteit en plezier verhoogt.

Hieronder een klein overzicht van zaken waarbij je particulieren kunt assisteren:

▪ (re)organiseren/opschonen van woning, werkplek, garderobe, verzamelingen, etc.;
▪ (re)organiseren/opschonen en praktisch opbergen van administratie;
▪ timemanagement;
▪ begeleiden van mensen met een PGB;
▪ boedelafwikkeling na overlijden;
▪ advies en begeleiding bij verhuizing (kleiner wonen).

Hierbij een overzicht van zaken waarbij je bedrijven kan assisteren:

▪ systematisering van boekhouding en administratie fysiek en digitaal;
▪ werkplek (re)organisatie;
▪ archiefopzet/ reorganisatie archief fysiek of digitaal;
▪ timemanagement;
▪ advies over clean desk policy;
▪ praktisch en efficiënt beheer van uw werkruimte;
▪ advies en begeleiding bij verhuizing;
▪ begeleiden van mensen met een PGB.

De werkzaamheden vinden bij particulieren plaats in de privé woonsituatie, dus in huishoudens. Bij bedrijven op de werkplek. Denk aan: ministeries, de lokale overheid, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, dienstverlenende bedrijven, kantoren aan huis.

>

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief

Vul hieronder je naam en e-mailadres in en wij sturen je de eerstvolgende nieuwsbrief toe.


The Next Organizer

Walterus Pijnenborghof 29
5401 XT Uden
T: 06-22661184
E: info@thenextorganizer.nl