Het beroep Professional Organizer in vogelvlucht

1.1 Waarom?
Waarom wordt een Professional Organizer ingeschakeld?

In onze hectische, onzekere, flexibele 24-uurseconomie raken steeds meer mensen het overzicht kwijt. De moderne begroetingscode is “druk, druk, druk…”. De snelheid van de kennis-, informatie- en netwerkeconomie vraagt voortdurende alertheid en er is een veelheid aan beslissingsmomenten. Fysieke en emotionele belasting en stress nemen eerder toe dan af. Veel mensen kampen met problemen die voortkomen uit de combinatie van werk en zorgtaken, niet alleen bij gezinnen, al dan niet met tweeverdieners, maar ook bij alleenstaanden. Het toenemend aantal huishoudelijke apparaten, zoals wasmachines, vaatwassers etc., heeft niet de vrije tijd opgeleverd,
die men verwachtte.

Veel mensen komen niet meer thuis om uit te rusten en zich lekker te voelen. Ze komen thuis met een tas boodschappen onder de ene arm en een stapel werk onder de andere. Werk en ontspanning worden een brij. Het bureau is wanordelijk, het huis moet worden opgeruimd en dan zijn er ook nog sociale verplichtingen. Mensen hebben het gevoel geen kant meer uit te kunnen, omdat de basis onoverzichtelijk is.

1.2 Waartoe?
De interventie van de Professional Organizer moet leiden tot:

 •  een efficiënte organisatie van randactiviteiten,waardoor er ruimte ontstaat voor kernactiviteiten;
 •  het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes op het gebied van ordening;
 •  de ontwikkeling van vaardigheden bij mens en en organisaties om daarmee zelf greep te krijgen op hun leef- en werksituatie;
 •  overdraagbaarheid van werk;
 •  vermindering van stress door een plezierige,opgeruimde en toegankelijke situatie op het werk en thuis;
 •  een werk- en woonomgeving die inspireert en creativiteit en plezier verhoogt.

1.3 Wat?
Wat is het concrete product of de feitelijke dienst die geleverd wordt?

 •  Vrijmaken van emotionele ruimte bij de cliënt waardoor mensen weer meer in balans komen.
 •  Organisatie van het huishouden.
 •  Coördinatie van verhuizingen.
 •  Organisatie of reorganisatie van de administratie of het archief op woon-en werkplekken.
 •  Organisatie of reorganisatie van een secretariaat of afdeling.
 •  Organisatie of reorganisatie van de samenvoeging van werkplekken.Wat levert veel mensen moeite of problemen op?
 • Gebrek aan inzicht en overzicht.
 • Chaos in het hele huis,behalve in de keuken.
 • Het alleen op hun werk georganiseerd zijn.
 • De ontoegankelijkheid van de werkkamer.
 • De ontoegankelijkheid van de woonruimte.
 • De taak verdeling in huis en/of op het werk.
 • Agenda planning (timemanagement).
 • De organisatie van het huishouden.
 • Managen en delegeren (bedrijf).
 • Het combineren van de relatie,de kinderen en he twerk.
 • Verhuizingen (vangroot naar klein/van klein naar groot).
 • Reorganisatie na een fusie.
 • Het opruimen en rubriceren van allerlei zaken.
 • Afstand(moeten)doen van dierbare spullen.
 • Het indelen van ruimten en kasten.
 • Het hanteren van systemen.
 • Financiële handelingen.
 • Inboedel ordening bij overlijden.

1.4 Wie?
Wie zijn er bij betrokken?

Het gaat om een activiteit die mensen uit eigen vrije wil ondernemen in hun eigen tijd of werktijd. De doelgroep is zeer divers. Er zijn grote verschillen in sociale klasse, leeftijd, sekse, samenlevingsvorm, etnische en culturele achtergrond en in levensovertuiging.
Uiteenlopende cliënten vragen om hulp en advies op maat: hoog opgeleide mensen, mensen met stressvol werk, mensen zonder werk, lesbische of homoparen, alleenstaanden of samenwonende paren, echtparen met of zonder kinderen, gehandicapten, mensen uit andere culturen, jonge en oude mensen.

De opdrachtgevers zijn:

 •  Mensen die zelf gebruik maken van de diensten van de Professional Organizerals particulier. Zij zijn opdrachtgever en financier.
 •  Organisaties en bedrijven die als werkgever opdrachtgever zijn en financier. De werkgever kan overigens zelf ook cliënt zijn.

1.5 Waar?
Waar vinden de werkzaamheden plaats?

 • In de privé woonsituatie, dus in huishoudens.
 • Op de werkplek. Denk aan: ministeries, de lokale overheid, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, dienstverlenende bedrijven, kantoren aan huis.

1.6 Werkwijze?
Op welke wijze werkt de Professional Organizer?
De Professional Organizer werkt persoonlijk met de cliënt. Meestal is er daarbij sprake van een één op één situatie. De cliënt zorgt er voor één of meer dagen vrij te zijn om de privé-ruimte of de werkruimte samen met de Professional Organizer op orde te brengen. De cliënt is op dat moment niet bereikbaar voor anderen.
Eerst vindt er een fysieke en organisatorische opschoning plaats. Daardoor ontstaat er ruimte voor een werk- en woonomgeving die plezier en genoegen oplevert.

 

~ Anne-Lies van Overbeek  † 2-11-2017