Haat-liefde relatie met klant

In het werk als organizer maak je veel mee. De “haat-liefde” relatie met de klant is vaak aanwezig en kan heel sterk zijn. Het is een dubbel gevoel. Enerzijds heeft de klant hulp en begeleiding nodig omdat hij zelf niet verder komt. Anderzijds vindt hij het vervelend dat hij deze hulp nodig heeft en er notabene ook nog voor moet betalen. Vaak speelt mee dat de klant zelf niet kan of wil erkennen dat hij echt hulp nodig heeft. Gedachten als “dat moet ik toch zelf kunnen” zijn de oorzaak van een sterke tegenzin een ander toe te laten. Dit is beredeneerd vanuit de denkhelft. De gevoelshelft van de hersenen geeft aan “ik heb die hulp echt nodig, het lukt me niet alleen!”

Wat zorgt voor de nodige weerstand van een klant is het feit dat er betaald moet worden voor begeleiding bij het “opruimen” van zaken die tien, twintig jaar of soms nog langer stof hebben gevangen en verder alleen ruimte in beslag hebben genomen. De klant wordt zich gedurende de opruimsessies bewust van wat hij allemaal verzameld en bewaard heeft. Hij vindt het vaak moeilijk naar zichzelf te kijken en te zeggen dat hij zich schaamt of baalt van de hoeveelheid bewaarde zaken. De kinderlijke eenvoud van het het goed op orde zijn laat zich samenvatten in de slogan “Geef het een naam en een plek”. Als dit principe duidelijk is wordt het de klant ook vaak duidelijk dat de afwezigheid van een goed functionerende perforator in combinatie met overvolle kasten en een wachtende lege ordner de oorzaak zijn van de stapels papier op een bureau. Hoe komen ze in de ordner en waar komt deze ordner te staan? Deze eenvoud doet pijn en de klant wil vaak niet weten dat de oplossing zo eenvoudig is. Hij wil zich blijven verzetten en blijft vaak stoer doen.

Vaak wordt het niet weg kunnen gooien of alles willen bewaren aangegeven als reden voor de ontstane wanorde. Het zit hem meer in het niet willen of kunnen maken van keuzes. Want waarom wil iemand “alles” bewaren? Is dit uitstelgedrag? Is het een gebrek aan inzicht? Is het zuinigheid? “Alles is te organiseren”, beweert een goede organizer. De bereidheid om echt te kijken en na te denken leidt tot een oplossing of een “systeem” wat ook wel een beleid genoemd kan worden. Een voorbeeld is de hoeveelheid tijdschriften en kranten waar veel mensen last van hebben. Vaak wordt een abonnement een last in plaats van een lust. “Alweer een nieuwe?, ik heb die andere nog niet gelezen”. Op deze manier wordt de abonnee een slaaf van zijn eigen abonnement. Hij voelt dat hij het blad wel moet lezen, hij heeft er immers voor betaald! Op deze wijze ontstaan stapels “nog te lezen” tijdschriften. Een mogelijke oplossing zou zijn losse nummers te kopen wanneer er echt gelezen kan worden. Dit bespaart ergernis, plaats en geld.

Ongeloof dat een schijnbaar uitzichtloze situatie in een paar dagen (lees sessies) aangepakt en verbeterd kan worden komt ook voor. Als zaken lang spelen en de wanorde zorgt voor een afstand tussen man en vrouw in een relatie lijkt het haast onmogelijk dit middels praktische interventies op te lossen. Immers al het praten tot nu toe heeft niets opgeleverd! Doordat de sessies in de directe woon- en leefomgeving van de klant plaatsvinden voelt deze zich al snel veilig bij de “vreemde”, de organizer. Hij durft zich daardoor te uiten en zichzelf te zijn en komt dan ook vaak zichzelf tegen. De organizer heeft als taak de waarheid te vertellen en ongewenst gedrag te benoemen. Een voorbeeld hiervan is het wegstoppen van post in laatjes, krantenbakken en postbakjes. De klant huurt de organizer in om dit gedrag te doorbreken en wil leren hier anders mee op te gaan. Als de klant aan het werk gaat en er doorheen moet, de stapels ongeopende post, krijgt hij vaak last van vluchtgedrag en wil weer uitstellen. “Dit zoek ik later wel uit …” Dit gebeurd natuurlijk niet, ander was het al lang gebeurd. Doen, daden in plaats van woorden. Doorzetten, doorlopen, kiezen en leren. De liefde overwint altijd.

Zodra de klant voelt wat het maken van keuzes oplevert wil hij doorgaan. Het opschonen en leren van nieuwe vaardigheden geeft hem veel nieuwe energie, kracht en zelfvertrouwen. Nieuwe inzichten leiden tot een nieuwe aanpak, nu en in de toekomst. Als de aanpak verandert, verandert ook het resultaat. Dan houdt de klant vast wat hij bereikt heeft.