Wat doet een professional organizer?

Als professional organizer begeleid je mensen met het reorganiseren van hun woon- /werkruimte, informatie en tijd. De interventie van de professional organizer moet leiden tot

▪ een efficiënte organisatie van randactiviteiten, waardoor er ruimte ontstaat voor 
 kernactiviteiten;
▪ het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes op het gebied van 
ordening;
▪ de ontwikkeling van vaardigheden bij mensen en organisaties om daarmee zelf 
greep te krijgen op hun leef- en werksituatie;
▪ overdraagbaarheid van werk;
▪ vermindering van stress door een plezierige, opgeruimde en toegankelijke 
situatie op het werk en thuis;
▪ een werk- en woonomgeving die inspireert en creativiteit en plezier verhoogt.

Hieronder een klein overzicht van zaken waarbij je particulieren kunt assisteren:

▪ (re)organiseren/opschonen van woning, werkplek, garderobe, verzamelingen, etc.;
▪ (re)organiseren/opschonen en praktisch opbergen van administratie;
▪ timemanagement;
▪ begeleiden van mensen met een PGB;
▪ boedelafwikkeling na overlijden;
▪ advies en begeleiding bij verhuizing (kleiner wonen).

Hierbij een overzicht van zaken waarbij je bedrijven kan assisteren:

▪ systematisering van boekhouding en administratie fysiek en digitaal;
▪ werkplek (re)organisatie;
▪ archiefopzet/ reorganisatie archief fysiek of digitaal;
▪ timemanagement;
▪ advies over clean desk policy;
▪ praktisch en efficiënt beheer van uw werkruimte;
▪ advies en begeleiding bij verhuizing;
▪ begeleiden van mensen met een PGB.

De werkzaamheden vinden bij particulieren plaats in de privé woonsituatie, dus in huishoudens. Bij bedrijven op de werkplek. Denk aan: ministeries, de lokale overheid, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, dienstverlenende bedrijven, kantoren aan huis.